BonteVlucht

Alles over de vereniging van en voor recreanten op recreatieterrein Bonte Vlucht, Doorn, NL

Home

IMG_4575 (1)Zie hier het bestuur van de vereniging.

Van links naar rechts: Joke Uiterwijk lid; Giel van Nimwegen lid; Peter Schotte secretaris; Rein van Eck penningmeester en Lucy Weber voorzitter.

Klik op een foto om de diavoorstelling te starten; ze komen dan afzonderlijk en vergroot op uw scherm. Deze foto’s zijn gemaakt op het park zelf, leuk hè?

Onderaan vind je ook nog tekst.

Midden in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug ligt het recreatieterrein de “Bonte Vlucht”, een terrein dat volledig geïntegreerd is in de omgeving, waar hekken ontbreken en de natuur wordt gerespecteerd. Het terrein ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Dieren en recreanten hebben een vrije uitwisseling met het omliggende natuurpark.

Om de belangen van recreanten te behartigen is de Recreantenvereniging Bonte Vlucht opgericht. Het bestuur heeft regelmatig contact met de parkleiding en speelt een bemiddelende rol. Ook zijn er gesprekken met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere instanties wanneer het over belangrijke zaken gaat. Zaken als een goed verblijfsklimaat en zekerheid voor de recreanten enerzijds en het bewaken van de kwaliteit van bos, natuur en milieu anderzijds.

Onlangs heeft de recreantenvereniging Bonte Vlucht zich aangemeld als lid van de Vereniging Natuur en Milieu/ IVN afdeling Wijk bij Duurstede. De VNMW is een heel actieve vereniging met een groot aantal werkgroepen. Voor uitgebreide informatie zie: VNMW website . Op de website vindt u ook activiteitenkalender en andere nieuwtjes.

Het belang van de recreant staat voorop, maar er is ook oog voor de belangen en de bedrijfsvoering van het park. De Bonte Vlucht kent een traditie van solidariteit en gezelligheid, waarin voor iedereen plaats is.

Update: 4 Jan 2021