BonteVlucht

A fine WordPress.com site

***Nota van uitgangspunten

Dit is de Nota van uitgangspunten zoals die aan de orde komt in de Commissie Ruimte van 24 juni.

Later komt onder het hoofdstuk “Bestemmingsplan” ook de inspreektekst van de Vereniging en het verslag van die vergadering.

Nota van uitgangspunten Recreatieterreinen april 2014