BonteVlucht

Alles over de vereniging van en voor recreanten op recreatieterrein Bonte Vlucht, Doorn, NL

Dag volgers van Bonte Vlucht,

In verband met de wisseling van het secretariaat en de afschaffing van het instapgeld heb ik de website aangepast.

Willen jullie er even naar kijken?

Er komen ook nog enkele foto’s.

Groet, webmaster.

Nieuwsbrief

Dag volgers,

De (alweer) laatste nieuwsbrief van 2014 staat op de site.

Groet en aangename feestdagen toegewenst en natuurlijk een recreatief 2015.

Rein van Eck

andere voorpagina

Dag volgers van Bonte Vlucht,

Omdat ik signalen kreeg dat de diavoorstelling op de voorpagina in strijd is met de auteursrechten (foto’s van internet geplukt) heb ik deze voorlopig aangepast, Niet geheel tot mijn tevredenheid, maar er komen waarschijnlijk nog andere foto’s. Daar ga ik dan weer mee aan de slag.

Tegen die tijd geef ik wel weer een bericht.

Groet, Rein.

de folder is klaar

Dag volgers van Bonte Vlucht .nu,

Op de site staat de gloednieuwe folder van de vereniging. En ook staat daar het Jubileumboekje van 50 jaar Bonte Vlucht in 1996.

Beide onder het kopje: “Promotie”.

Groet, Rein.

volgers

Dag Volgers van bontevlucht.nu

Het fenomeen “+volg” was nieuw voor mij en ik wist niet goed hoe het werkte.

Nu denk ik het te weten: ik moet jullie een bericht sturen dat en als er nieuws is. Dan kunnen jullie kijken op de site.

Ik ben benieuwd of het nu aankomt, groet, Rein van Eck

welkom

Midden in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug ligt het recreatieterrein de “Bonte Vlucht”, een terrein dat volledig geïntegreerd is in de omgeving, waar hekken ontbreken en de natuur wordt gerespecteerd. Het terrein ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Dieren en recreanten hebben een vrije uitwisseling met het omliggende natuurpark.

Om de belangen van recreanten te behartigen is de Recreantenvereniging Bonte Vlucht opgericht.Deze bemiddelt in contacten met de parkleiding, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere instanties wanneer het over belangrijke zaken gaat. Zaken als een goed verblijfsklimaat en zekerheid voor de recreanten enerzijds en het bewaken van de kwaliteit van bos, natuur en milieu anderzijds.

Het belang van de recreant staat voorop, maar er is ook oog voor de belangen en de bedrijfsvoering van het park.

De Bonte Vlucht kent een traditie van solidariteit en gezelligheid, waarin voor iedereen plaats is.

Update: 4 oktober 2013